GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Khát vọng

Là động lực thúc đẩy mọi thành viên lao động hết mình vì sự thành công chung của công ty và sự nghiệp của mỗi cá nhân. Tất cả các thành viên trong công ty phải có chung một khát vọng xây dựng HDKING trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam.

Hiệu quả

Là thước đo thành công của mỗi cá nhân trong công ty và là yếu tố cạnh tranh chính trên con đường biến khát vọng của HDKING thành hiện thực.

Nhân văn

Luôn quan tâm đến lợi ích của khách hàng, đối tác, người lao động và cộng đồng, sự đoàn kết tinh thần đồng đội luôn được đề cao.