Dự án

BẢNG GIÁ THUÊ TRÊN WEB CỦA TRỤC LIÊN THÔNG KẾT NỐI ESB

GÓI 1:  THUÊ  TÍNH THEO ĐƠN VỊ LIÊN THÔNG  giá 6.000.000đ (VNĐ/đơn vị)

- Giá không đổi trong 03 năm

- Cho phép khai báo đơn vị liên thông tối đa theo số lượng thuê

- Miễn phí tư vấn triển khai và hỗ trợ giải pháp

- Miễn phí hỗ trợ tích hợp SDK liên thông vào các phần mềm khác khi có yêu cầu từ năm thuê thứ 2 (Không bao gồm chi phí sửa chữa phần mềm của đơn vị khác)

- Đã bao gồm thuế

Dịch vụ khác đi kèm trong năm đầu tiên:

- Tích hợp SDK liên thông vào phần mềm một cửa: 250.000.000 VND/phần mềm

- Tích hợp SDK liên thông vào Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến: 250.000.000 VND/phần mềm

- Tích hợp SDK liên thông vào phần mềm QLVB và ĐH: 250.000.000 VND/phần mềm

- Khởi tạo hệ thống: 280.000.000 VND/trọn gói

 

GÓI  2: THUÊ TRỌN GÓI CHO MỘT TỈNH VỚI SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ LIÊN THÔNG TỐI ĐA 300  giá 1.700.000.000đ (VND/bộ/ngành,địa phương)

- Giá không đổi trong 03 năm

- Cho phép khai báo đơn vị liên thông tối đa 300 đơn vị

- Miễn phí thêm 100 đơn vị nếu có nhu cầu

- Miễn phí tư vấn triển khai và hỗ trợ giải pháp

- Miễn phí hỗ trợ tích hợp SDK liên thông vào các phần mềm khác khi có yêu cầu từ năm thuê thứ 2 (Không bao gồm chi phí sửa chữa phần mềm của đơn vị khác)

- Đã bao gồm thuế

Dịch vụ khác đi kèm trong năm đầu tiên:

- Tích hợp SDK liên thông vào phần mềm một cửa: 250.000.000 VND/phần mềm

- Tích hợp SDK liên thông vào Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến: 250.000.000 VND/phần mềm

- Tích hợp SDK liên thông vào phần mềm QLVB và ĐH: 250.000.000 VND/phần mềm

- Khởi tạo hệ thống: 280.000.000 VND/trọn gói

 

GÓI  3: THUÊ TRỌN GÓI CHO MỘT TỈNH VỚI SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ LIÊN THÔNG TỐI ĐA 700 giá 3.400.000.000đ (VND/bộ/ngàng, đại phương)

- Giá không đổi trong 03 năm

- Cho phép khai báo đơn vị liên thông tối đa 700 đơn vị

- Miễn phí thêm 100 đơn vị nếu có nhu cầu

- Miễn phí tư vấn triển khai và hỗ trợ giải pháp

- Miễn phí hỗ trợ tích hợp SDK liên thông vào các phần mềm khác khi có yêu cầu từ năm thuê thứ 2 (Không bao gồm chi phí sửa chữa phần mềm của đơn vị khác)

- Đã bao gồm thuế

Dịch vụ khác đi kèm trong năm đầu tiên:

- Tích hợp SDK liên thông vào phần mềm một cửa: 250.000.000 VND/phần mềm

- Tích hợp SDK liên thông vào Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến: 250.000.000 VND/phần mềm

- Tích hợp SDK liên thông vào phần mềm QLVB và ĐH: 250.000.000 VND/phần mềm

- Khởi tạo hệ thống: 280.000.000 VND/trọn gói

Nếu lớn hơn 700 đơn vị, vui lòng liên hệ công ty để nhận được chính sách giá ưu đãi