Dự án

KHU QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ SỐ 2 NÚT GIAO MỸ THỦY

KHU QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ SỐ 2
NÚT GIAO MỸ THỦY
* Hệ thống camera quan sát, hệ thống cáp quang
* Hệ thống camera đo đếm lưu lượng xe, phân loại xe
* Hệ thống bảng quang báo LED