Giải pháp công nghệ

TRUNG TÂM DỰ BÁO KINH TẾ XÃ HỘI

Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của nước ta đã có bước những phát triển vượt bậc, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng một Chính quyền điện tử được coi là bước đột phá quan trọng trong cải cách hành chính của cơ quan nhà nước.

 Chính quyền điện tử là chính quyền ứng dụng công nghệ thông tin. Với Chính quyền điện tử, Người dân – Doanh nghiệp được các cơ quan chính quyền cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn. Làm tăng hiệu quả làm việc, tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

 iNet Solutions là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp ứng dụng nền tảng và các phần mềm chất lượng. Công ty hiện đã và đang đồng hành, hợp tác với nhiều cơ quan, đơn vị nhà nước trong việc đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, triển khai ứng dụng phần mềm vào hoạt động quản lý, cũng như công tác xây dựng Đảng.

 Trong quá trình triển khai xây dựng nền tảng ứng dụng, dịch vụ Chính phủ điện tử nhiều đơn vị đã có sự phát triển vượt bậc về chỉ số CNTT góp phần xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, bền vững.

 iNet Solutions đã hoàn thành triển khai xây dựng nền tảng, dịch vụ Chính quyền điện tử gồm các phần mềm: 

 • Trục kết nối ESB (Enterprise Service Bus) tỉnh
 • Trục xác thực
 • Hệ thống quản lý hạ tầng
 • Cổng thông tin điện tử
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Một cửa điện tử
 • Văn phòng điện tử
 • Lịch làm việc
 • Thư điện tử
 • Thanh toán trực tuyến
 • Hệ thống kho lưu trữ và xử lý dữ liệu điện tử
 • Phần mềm phục vụ TTHCC.

 Việc ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai xây dựng nền tảng, dịch vụ Chính quyền điện tử của nhiều tỉnh/thành đã có những bước tiến vượt bậc, phát huy hiệu quả quản lý với những sản phẩm dịch vụ phần mềm của HDKING.

 Không chỉ dừng lại ở những dịch vụ đã có, HDKING tiếp tục nghiên cứu và ra mắt nhiều dịch vụ phần mềm chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu thực tế của từng đối tượng khách hàng khác nhau.