Giải pháp công nghệ

CHO THUÊ DỊCH VỤ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY PHỤC VỤ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM

Khái niệm về điện toán đám mây: Điện toán đám mây là mô hình dịch vụ cho phép sử dụng tài nguyên điện toán dùng chung (mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng, dịch vụ) thông qua kết nối mạng. Tài nguyên điện toán đám mây này có thể được thiết lập hoặc hủy bỏ bởi người dùng mà không cần sự can thiệp của Nhà cung cấp dịch vụ.

Đặc điểm cơ bản của điện toán đám mây:

- Tự phục vụ theo yêu cầu (On-demand self-service): Cho phép người dùng đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống để đáp ứng nhu cầu sử dụng của mình như: thời gian sử dụng máy chủ, tài nguyên hệ thống và chính sách truy cập mạng...

- Truy cập mạng diện rộng (Broad network access): Cho phép truy cập, quản lý và sử dụng dịch vụ qua kết nối mạng.

- Dùng chung tài nguyên và không phụ thuộc vị trí vật lý: Tài nguyên của nhà cung cấp dịch vụ được dùng chung, phục vụ cho nhiều người dùng (mô hình multi-tenant). Mô hình này cho phép tài nguyên phần cứng và tài nguyên ảo hóa được cấp phát theo nhu cầu của người dùng mà không phụ thuộc vào vị trí vật lý.

- Khả năng đáp ứng yêu cầu thay đổi nhanh chóng (Rapid elasticity): Khả năng này cho phép thay đổi hệ thống một cách nhanh chóng theo nhu cầu của người sử dụng. Khả năng này cho phép nhà cung cấp sử dụng tài nguyên hiệu quả, tận dụng triệt để tài nguyên dư thừa, phục vụ được nhiều người sử dụng. Đối với người sử dụng dịch vụ, thì khả năng này giúp họ giảm chi phí khi sử dụng.

- Kiểm soát dịch vụ (Measured service): Hệ thống điện toán đám mây có khả năng tự điều khiển và tinh chỉnh tài nguyên sử dụng bằng cách áp dụng các biện pháp kiểm soát cho từng loại dịch vụ. Tài nguyên sử dụng được giám sát, kiểm soát cho phép tính toán tài nguyên thực sự mà người dùng sử dụng nhằm tối ưu tài nguyên hệ thống.

Công ty HD King chuyên cung cấp giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử và xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

  1. Cho thuê dịch vụ hạ tầng điện toán đám mây (IaaS - Infrastructure-as-a-Service): khách hàng chỉ phải chi trả những gì họ sử dụng (cơ sở hạ tầng đám mây). Trong mô hình này, khách hàng toàn quyền quản trị hạ tầng máy chủ bao gồm hệ điều hành, ứng dụng và dữ liệu trên máy chủ.
  2. Cho thuê dịch vụ điện toán đám mây riêng (Private Cloud): Đây là hạ tầng điện toán đám mây (ĐTĐM) được dành cho chỉ duy nhất một khách hàng. Hệ thống này có thể được đặt ở TTDL của cơ quan, tổ chức hoặc tại TTDL của nhà cung cấp dịch vụ và quản lý (tự quản lý, vận hành) bởi khách hàng, nhà cung cấp hoặc bên thứ ba.

Mô hình ĐTĐM riêng phù hợp với đối tượng khách hàng có dữ liệu quan trọng, yêu cầu bảo mật cao (như ngành công an, ngân hàng, các cơ quan tổ chức chính phủ,...). Tuy nhiên, mô hình này yêu cầu khách hàng có đội ngũ nhân sự có chuyên môn để quản lý vận hành hệ thống. Trách nhiệm liên quan đến bảo đảm an toàn thông tin mạng là trách nhiệm của khách hàng. Nhà cung cấp dịch vụ chỉ bảo đảm về mặt hạ tầng và các thành phần mà nhà cung cấp dịch vụ quản lý vận hành.

Trường hợp khách hàng tự triển khai xây dựng và quản lý vận hành hạ tầng ĐTĐM riêng của mình thì nên thuê dịch vụ chuyên nghiệp của nhà cung cấp dịch vụ trong quá trình xây dựng và thiết lập hệ thống. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ chuyển giao công nghệ, đào tạo, hướng dẫn quản lý vận hành cho khách hàng sau khi hoàn thiện hệ thống.