Giải pháp công nghệ

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH

 

 • Giải pháp Trung tâm điều hành đô thị thông minh do Công ty HD King xây dựng và cung cấp dựa trên cơ sở tham khảo mô hình đã được xây dựng, triển khai thành công tại các thành phố lớn, phát triển cao trên thế giới gắn với hiện trạng, tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành của từng tỉnh, thành phố.
 • Trung tâm điều hành đô thị thông minh được xây dựng với vai trò là trung tâm của đô thị thông minh, là nơi tổng hợp, khai thác tất cả các nguồn thông tin, dữ liệu hàng ngày của tỉnh, thành phố, kết nối đến cơ sở dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực, qua đó giúp lãnh đạo tỉnh, thành phố có các thông tin, dữ liệu phục vụ điều hành, xử lý các tình huống, quy hoạch và định hướng phát triển của từng địa phương.
 • Trung tâm Điều hành đô thị thông minh là nơi tổng hợp tất cả các nguồn thông tin, dữ liệu của đô thị trên tất cả các lĩnh vực, qua đó giúp các lãnh đạo các cấp giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ một cách tổng thể, cho phép phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra quyết định, xây dựng phương án tổ chức, quy chế, chính sác điều hành đô thị tương ứng với các tình huống cụ thể. Nói cách khác, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC) có thể được xem là một điểm hội tụ cho phép các tổ chức, cơ quan chức năng dễ dàng giao tiếp, thảo luận và đồng bộ các thông tin theo thời gian thực để thực hiện các nhiệm vụ như cứu hộ, ứng phó nhanh; tạo điều kiện cho việc ra quyết định một cách hiệu quả nhất giữa các cơ quan chức năng qua đó giúp cải thiện chất lượng các dịch vụ cho công dân và giảm chi phí; và giúp chính quyền tiên liệu các vấn đề trước khi phát sinh. Chức năng của Trung tâm IOC đồng thời cũng hạn chế tối đa việc trùng lắp, chồng chéo chức năng của các Trung tâm điều hành chuyên ngành và các quận huyện, gây ảnh hưởng đến việc điều phối, xử lý nghiệp vụ của các đơn vị cấp dưới.
 • Trung tâm sẽ được trang bị tương thích với các trang thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại, có khả năng nâng cấp, mở rộng trong tương lai và kết nối với các hệ thống chỉ huy, điều hành, cơ sở dữ liệu dùng chung, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản lý điều hành và xử lý tình huống trong mọi lĩnh vực của từng đơn vi, tỉnh thành phố. Dự án triển khai tại Trung tâm điều hành thông minh, gồm các thành phần như sau:
 1. Trung tâm dữ liệu của IOC
 2. Phần mềm Ứng dụng điều hành
 3. Lưu trữ và phân tích
 4. Nền tảng Tích hợp Ứng dụng và Dữ liệu
 5. An ninh an toàn thông tin cho trung tâm điều hành

Các thành phần là các hệ thống có khả năng triển khai độc lập sau đó được tích hợp vào Trung tâm điều hành:

 1.  Các hệ thống điều hành dành riêng của IOC như:
  1. Hệ thống giám sát hình ảnh camera tập (Hệ thống Camera Giám sát)
  2. Cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức.
  3. Hệ thống lắng nghe mạng xã hội
 2. Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
 3. Hạ tầng kết nối dùng riêng.