Giải pháp công nghệ

CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Chúng tôi thấu hiểu rằng, Kiến trúc Chính quyền điện tử địa phương đóng vai trò là kế hoạch tổng thể giúp định hướng triển khai một cách thống nhất và đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh thành hướng đến xây dựng chính quyền số, đáp ứng các mục tiêu chiến lược của từng tỉnh thành về phát triển thành một đô thị thông minh, hỗ trợ hiệu quả các chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Vì thế, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao của chúng tôi được thành lập hướng đến mục tiêu là nghiên cứu và phát triển các sản phẩm ứng dụng giải quyết cái bài toán cụ thể và cùng động hành với địa phương trong xây dựng Chính quyền điện tử. Cụ thể là:

- - Phát triển và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai rộng và có chiều sâu trong các hoạt động quản lý nhà nước, liên thông, kết nối thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố (LGSP), hỗ trợ hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng các nền tảng công nghệ mới về dữ liệu lớn (big data), Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI),...

  • * Hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến.
  • * Hệ thống liên thông văn bản điện tử: thực hiện gửi và nhận văn bản điện tử và liên Trục liên thông của quốc gia.
  • * Các phần mềm tác nghiệp chuyên ngành: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tác nghiệp tại các sở, ban, ngành, quận, huyện như: quản lý hồ sơ cấp phép lao động nước ngoài; cấp phép lưu thông đường cấm, giờ cấm, lưu hành đặc biệt; Cấp giấy phép liên vận quốc tế; cấp phép xây dựng công trình thiết yếu; cấp phép xây dựng, quản lý khiếu nại - tố cáo; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, đăng ký sử dụng lao động, quản lý hồ sơ chứng thực,…
  • * Hệ thống một cửa điện tử, ISO điện tử: các sở, ban, ngành, quận, huyện đã triển khai hệ thống một cửa điện tử, ISO điện tử giúp lãnh đạo giám sát được tình trạng xử lý hồ sơ của đơn vị, biết được nguyên nhân trễ hạn thông qua báo cáo tổng hợp tự động hằng tuần thông qua hệ thống mạng và tin nhắn.
  • * Hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân: trên website hoặc người dân có thể đánh giá trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua các trang thiết bị (kiosk, máy tính bảng).

             Ngoài ra, Công ty HD King có đội ngũ chuyên gia luôn sẵn sàng tham gia tư vấn, đề xuất giải pháp và xây dựng các phần mềm theo yêu cầu đặt hàng riêng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đặc thù của từng đơn vị.