Giải pháp công nghệ

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Chúng tôi cung cấp giải pháp phần mềm toàn diện đáp ứng tất cả các yêu cầu đặt ra của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về triển khai:

GIẢI PHÁP SỐ HOÁ, BÓC TÁCH DỮ LIỆU TOÀN DIỆN

Mục tiêu đặt ra cho việc số hoá tài liệu hiện nay tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp không đơn thuần chỉ là thay đổi hình thức lưu trữ nữa, nó đòi hỏi tài liệu sau số hoá phải hỗ trợ các phương thức khai thác như trích dẫn, biên tập lại và cho phép tìm kiếm toàn văn nội dung. Chính vì vậy, việc số hoá tài liệu phải bao gồm cả việc sử dụng giải pháp phần mềm nhận dạng ký tự để chuyển đổi file ảnh tài liệu thành văn bản điện tử, là loại văn bản cho phép trích dẫn, biên tập và tìm kiếm toàn văn, ví dụ như các file văn bản ở định dạng Word, Excel hay PDF.

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT THÔNG MINH

Trung tâm điều hành đô thị thông minh, đóng vai trò là nơi tổng hợp các nguồn thông tin, dữ liệu quan trọng của đô thị phục vụ nhu cầu điều hành quản lý tổng thể của Lãnh đạo, qua đó giúp giám sát, phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ, hỗ trợ ra quyết định, xây dựng cơ chế, chính sách, định hướng phát triển tỉnh, thành phố.

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Giải pháp Trung tâm điều hành đô thị thông minh do Công ty HD King xây dựng

CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Chúng tôi thấu hiểu rằng, Kiến trúc Chính quyền điện tử địa phương đóng vai trò là kế hoạch tổng thể giúp định hướng triển khai một cách thống nhất và đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh thành hướng đến xây dựng chính quyền số, đáp ứng các mục tiêu chiến lược của từng tỉnh thành về phát triển thành một đô thị thông minh, hỗ trợ hiệu quả các chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ BỆNH VIỆN THÔNG MINH

Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng tiêu chuẩn HL7 (Health Level 7 Standard) là tiêu chuẩn quốc tế cung cấp giao thức về quản lý, trao đổi và tích hợp thông tin y tế điện tử giữa các hệ thống thông tin y tế và tiêu chuẩn HL7 CDA (Health Level 7 Clinical Document Architecture) là tài liệu có cấu trúc dựa trên định dạng XML quy định cấu trúc và ngữ nghĩa dữ liệu lâm sàng phục vụ mục tiêu trao đổi dữ liệu giữa các bên liên quan; tiêu chuẩn DICOM (Digital Imaging Communication in Medicine) là tiêu chuẩn quốc tế để truyền tải, lưu trữ, truy xuất, in ấn, xử lý và hiển thị thông tin hình ảnh y khoa.

CHO THUÊ DỊCH VỤ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY PHỤC VỤ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM

Khái niệm về điện toán đám mây: Điện toán đám mây là mô hình dịch vụ cho phép sử dụng tài nguyên điện toán dùng chung (mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng, dịch vụ) thông qua kết nối mạng. Tài nguyên điện toán đám mây này có thể được thiết lập hoặc hủy bỏ bởi người dùng mà không cần sự can thiệp của Nhà cung cấp dịch vụ.

GIẢI PHÁP ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ KHÁCH HÀNG

Sự cần thiết phải triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử: những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã và đang xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Vì thế, việc đảm bảo an toàn thông tin luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi người dân và doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch điện tử, trong đó bao gồm dịch vụ hành chính công trực tuyến do cơ quan nhà nước cung cấp và các giao dịch thương mại điện tử.

CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT CƯỠNG CHẾ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Hệ thống giám sát) là Hệ thống tự động hoặc bán tự động phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ bộ. Hệ thống giám sát bao gồm: các thiết bị đầu cuối, các thiết bị xử lý tại trung tâm giám sát, phần mềm trung tâm giám sát, Hệ thống truyền dữ liệu và các thiết bị lưu trữ khác kết nối với nhau thành một hệ thống.