Khách hàng

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* Hệ thống trục liên thông kết nối Quốc gia (ESB)

* Liên thông Văn bản và Trạng thái văn bản 4 cấp

* Liên thông Cổng dịch vụ Công Quốc Gia

* Liên thông Phần mềm theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ

THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

* Hệ thống màn hình LED hiển thị trình chiếu và hội nghị

* Triển khai hệ thống CNTT cho 24 quận, huyện.

* Hệ thống trục liên thông kết nối Tp.HCM (ESB)

* Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (ExpressWay)

* Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành qua mạng

* Phần mềm quản lý Kho lưu trữ dữ liệu (iHippo)

* Phần mềm Kho lưu trữ và xử lý dữ liệu (iOcean)

* Liên thông Phần mềm theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM

* Thi công hệ thống giám sát giao thông QL1A

* Trung tâm tích hợp dữ liệu

* Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự

KHU QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ SỐ 2 NÚT GIAO MỸ THỦY

KHU QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ SỐ 2 NÚT GIAO MỸ THỦY

* Hệ thống camera quan sát, hệ thống cáp quang

* Hệ thống camera đo đếm lưu lượng xe, phân loại xe

* Hệ thống bảng quang báo LED

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM

Hệ thống camera quan sát không người trực cho

57 trạm 110KVA/220KVA trên địa bàn TP.HCM

CÔNG AN QUẬN 6 TP.HCM

CÔNG AN QUẬN 6 TP.HCM

* Hệ thống camera quan sát an ninh trật tự

* Hệ thống camera nhận diện biển số xe

* Thiết bị phòng trung tâm chỉ huy

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH TỔNG CỤC AN NINH - BỘ CÔNG AN

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH TỔNG CỤC AN NINH - BỘ CÔNG AN

* Màn hình ghép hiển thị

* Âm thanh sân khấu

* Âm thanh hội nghị

* Âm thanh thông báo

* Hệ thống xếp hàng

UBND TỈNH BẠC LIÊU

UBND TỈNH BẠC LIÊU

* Thiết bị CNTT cho 54 phường xã của tỉnh Bạc Liêu

* Trung tâm Hành chính công huyện Hòa Bình

* Trung tâm Hành chính công huyện Phước Long

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

* Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự

* Thiết bị hội nghị trực tuyến