Khách hàng

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

* Phần mềm theo dõi và đôn đốc công việc của UBND tỉnh

* Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh (Portal)

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG

* Hệ thống Thư điện tử đa cấp (iMail)

* Hệ thống Quản lý cán bộ công chức, viên chức

* Hệ thống Một cửa điện tử (iOnegate)

CÔNG AN TỈNH TRÀ VINH

CÔNG AN TỈNH TRÀ VINH

Hệ thống camera quan sát an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

UBND TỈNH QUẢNG NAM

UBND TỈNH QUẢNG NAM

* Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (ExpressWay)

* Hệ thống Một cửa điện tử (iGate)

* Hệ thống phần mềm phục vụ Trung tâm Hành chính công

UBND TỈNH VĨNH LONG

UBND TỈNH VĨNH LONG

* Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (ExpressWay)

* Hệ thống Một cửa điện tử (xGate)

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

* Hệ thống Thư điện tử đa cấp (iMail)

* Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (ExpressWay)

* Hệ thống Một cửa điện tử (iGate)

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

* Hệ thống Thư điện tử đa cấp (iMail)

* Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (ExpressWay)

* Hệ thống Một cửa điện tử (xGate)

* Hệ thống phần mềm phục vụ Trung tâm Hành chính công

* Hệ thống điện toán đám mây (iCloud)

THIẾT BỊ NGHE NHÌN CÔNG NGHỆ CAO

THIẾT BỊ NGHE NHÌN CÔNG NGHỆ CAO

Rạp chiếu phim HAPULICO Hà Nội

THIẾT BỊ NGHE NHÌN CÔNG NGHỆ CAO

THIẾT BỊ NGHE NHÌN CÔNG NGHỆ CAO

Phòng Giải Trí VILLA CHATEAU Phú Mỹ Hưng