Giải pháp công nghệ

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử

Cổng DVC/HTTT Một cửa điện tử bao gồm các thành phần cơ bản sau:

  • Cổng DVC trực tuyến: là cổng tích hợp các chức năng dịch vụ công trực tuyến qua cổng duy nhất tại  một địa chỉ truy cập duy nhất.
  • HTTT Quản lý thủ tục hành chính: là hệ thống quản lý quy trình, biểu mẫu điện tử của các thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ và áp dụng cho toàn bộ quận huyện, sở ban ngành;
  • HTTT Quản lý quy trình theo mô hình 1 cửa điện tử (ISO điện tử);
  • HTTT nhận/trả tại nhà của bưu điện: là hệ thống quản lý quy trình nhận trả tại nhà của HT bưu điện;
  • Cổng thanh toán trực tuyến: là thành phần nhằm thực hiện kết nối các ngân hàng, các ví điện tử để phục vụ việc thanh toán trực tuyến qua mạng.
  • HTTT đánh giá hài lòng: là hệ thống tiếp nhận và tổng hợp ý kiến đánh giá của người dân đối với kết quả thực hiện hành chính công, phục vụ cho công tác giám sát, nâng cao chất lượng dịch vụ công cho HTTT một cửa điện tử thành phố.
  • HT tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị hỏi đáp: là hệ thống tiếp nhận ý kiến, phản ánh kiến nghị của người dân thông qua tổng đài chung của tỉnh/thành phố.